За Радио Бумеранг

Илияна
Радио Бумеранг FM е регионална медия, която излъчва предаването си над градовете Банско, Разлог, Якоруда и Белица и всички прилежащи към тях села с обща аудитория от около 60,000 души. Тази цифра естествено не включва гостите на курорта, които сами по себе си надвишават няколко пъти потенциалните ни слушатели. Освен това радиото се слуша и ON-LINE в редица други градове на страната,както и в чужбина

В свят като днешния, резултатите на Вашият бизнес са гарантирани само тогава, когато Вие го рекламирате по ефективен и разумен начин. Избирайки нас, Вие избирате нещо повече - Вие избирате да достигнете нашите слушатели, които живеят в околните градове и села. Следователно, Вие целите публиката, която най-вероятно би използвала Вашите услуги.

Форматът на Радио Бумеранг е насочен към целева аудитория 25–60 години, и предполага засилено слушане на радиостанцията на работното място. Досегашният опит в този формат по цял свят сочи обаче, че той има уникално широка приемственост и сред другите възрастови групи.