Тарифи на Радио Бумеранг

Възползвайте се от промоционалните ни цени за реклама!

При договор за една година за 3 бр. изл. на ден - 300 лв./на месец/
При сключване на договор за една година цената за зимния сезон остава без промяна.
Бонус: Излъчвания на съобщения свързани с фирмата са безплатни.

Ц Е Н И З А Р Е К Л А М А


Часови пояс 15сек 20сек 30сек 60сек
08:00-12:00 7.00лв 7.40лв 7.80лв 8.20лв
12:00-16:00 6.00лв 6.40лв 6.80лв 7.20лв
16:00-21:00 5.00лв 5.40лв 5.80лв 6.20лв
21:00-24:00 4.00лв 4.40лв 4.80лв 5.20лв

Реклама във фиксирано време +10%

РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ:

месечна реклама:/-тип съобщения
30 бр. Изл.-150лв
60 бр.изл.-300лв
90 бр.изл.-450лв
120 бр.изл.-600лв


Месечна реклама:/ - спот
30.бр.изл – 180лв
60бр.изл – 380лв
90бр.изл – 520лв


Седмична реклама:/ тип съобщения
7 бр.изл. -35лв
14 бр.изл. -70лв
21 бр.изл. -100лв


ОТСТЪПКИ ЗА АГЕНЦИИ – 30%