Добре дошли на страницата на Радио Бумеранг

!!! УНИКАЛНА ПРОМОЦИЯ В ЦЕНИТЕ !!!

При договор за 1 /една/ година

3бр. излъчвания на ден - 100лв./на месец

При договор за 6 месеца - 150лв./на месец

Слушайте Радио Бумеранг Онлайн Тук....

Използвайки услугите на Радио Бумеранг, рекламата на Вашия бизнес несъмнено ще стигне до голямата ни и постоянна аудитория по най-добрият начин.

В свят като днешния, резултатите на Вашият бизнес са гарантирани само тогава, когато Вие го рекламирате по ефективен и разумен начин. Избирайки нас, Вие избирате нещо повече - Вие избирате да достигнете нашите слушатели, които живеят в околните градове и села. Следователно, Вие целите публиката, която най-вероятно би използвала Вашите услуги.

Форматът на Радио Бумеранг е насочен към целева аудитория 25–60 години, и предполага засилено слушане на радиостанцията на работното място. Досегашният опит в този формат по цял свят сочи обаче, че той има уникално широка приемственост и сред другите възрастови групи.

Хармоничност на програмата: В Радио Бумеранг хитовете са подредени така, че да преливат плавно и приятно, както по стилови, така и по времеви принцип.

Контакти на СЕМ:

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg